Wetenschap

De meeste huisdieren eten iedere dag en levenslang hoogbewerkt voer. Juist daarom is meer wetenschappelijk inzicht noodzakelijk.

Humane voeding 

In 2007 is een groot Europees wetenschappelijk, 40 maanden durend, onderzoek afgerond op humane voeding: The Heatox Project (1). Tal van vooraanstaande wetenschappelijke instituten, waaronder de WUR (Wageningen University & Research) hebben aan dit onderzoek een bijdrage geleverd. Centraal in dit onderzoek stond de vorming van risicovolle stoffen in humane voeding ten gevolge van hitte behandeling.

Tijdens het onderzoek ontdekten de wetenschappers, behalve de al bekende stoffen zoals acrylamide en hmf, nog zo’n 50 verdachte stoffen die gevormd worden bij het verhitten van voedsel. Mede door dit onderzoek zijn er tal van bewerkingstechnieken in de humane voedselketen aangepast, o.a. het verlagen van bewerkingstemperaturen.

Diervoeding 

Er is relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar ongewenste stoffen in brokvoeding ten gevolge van de bewerkingsprocedures.

  • In 2003 is er een onderzoek gepubliceerd naar de mutagene activiteit van diervoeding en naar het voorkomen van HCA-carcinogenen in diervoeding (2)
  • In 2013 is er een onderzoek gepubliceerd waarin onderzoek is gedaan naar het voorkomen van acrylamide in 5 honden- en 3 kattenvoedingen (3)
  • De WUR heeft in 2014 een onderzoek gepubliceerd naar het voorkomen van MRP’s (Maillard Reaction Products) in diervoeding (4)

Uit deze onderzoeken blijkt dat er vaak verdachte en kankerverwekkende stoffen in diervoeding aanwezig zijn die het gevolg zijn van de bewerking van de ingrediënten en/of het voer.

  1. The Heatox-Project: Lees het artikel
  2. Mark G. Knize, Cynthia P. Salmon, James S. Felton. (2003).Mutagenic activity and heterocyclic amine carcinogens in commercial pet foods in Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Volume 539, Issues 1-2, Pages 195-201. Lees het artikel
  3. Veselá, H., and E. Šucman. (2013). Determination of acrylamide in dry feedstuff for dogs and cats in Acta Veterinaria Brno 82: 203–208. Lees het artikel
  4. Charlotte van Rooijen, Guido Bosch, Antonius F. B. van der Poel, Peter A. Wierenga, Lucille Alexander, and Wouter H. Hendriks. (2014). Quantitation of Maillard Reaction Products (MRP’s) in Commercially Available Pet Foods in Journal of Agricultural and Food Chemistry. Lees het artikel