TQB

Om de onafhankelijkheid van ThePITSsTest te waarborgen en belangenverstrengeling te voorkomen is er een externe Transparancy Quality Board (TQB) opgericht. De TQB heeft binnen ThePITSsTest dwingende bevoegdheden. 

Taak TQB
Het is de taak van de TQB erop toe te zien dat commerciële partijen die bijdragen aan de financiering van ThePITSsTest geen invloed hebben op de inrichting, resultaten, interpretatie van de resultaten en de vervaardiging van het manuscript (wetenschappelijk eindrapport) van ThePITSsTest

Samenstelling TQB
De TQB bestaat uit 3 leden. Deze leden

  • zijn consumenten en personen werkzaam voor consumentenorganisaties
  • hebben geen directe of indirecte financiële belangen in de diervoederbranche. De hoedanigheid en bevindingen van deze personen worden in bijlage bekend gemaakt na publicatie van het onderzoeksrapport
  • verrichten hun werkzaamheden op onkostenvergoeding basis. De geïnvesteerde tijd kent geen financiële compensatie

Werkwijze TQB
Het TQB geeft gevraagd en ongevraagd advies bij het uitvoeren van bovenstaande taak. Dit advies is bindend en wordt onverkort overgenomen en uitgevoerd door de initiatiefnemer van ThePITSsTest: Samenwerkende Dierenartsen Nederland.