Lijst

In de PITSs-lijst staan de stoffen die onderzocht worden in ThePITSsTest. Op dit moment bestaat de werklijst uit 30 stoffen/stofgroepen. Zodra de definitieve lijst is vastgesteld wordt deze hier gepubliceerd.