FAQ

Wat zijn gekoppelde resultaten?

ThePITSsTest werkt met gekoppelde resultaten. Dat wil zeggen dat de testresultaten gekoppeld zijn aan de merknaam van het diervoer. Tevens zijn deze resultaten voor een ieder openbaar. 

Worden de merknamen van de geteste voeders bij de resultaten vermeld?

Ja, de testresultaten van ThePITSsTest zijn gekoppeld aan de merknamen.

Waarom worden de merknamen vermeld?

De consument heeft recht op alle relevante informatie die beschikbaar is om een objectieve (aankoop)keuze te kunnen maken. Het koppelen van de merknamen aan de testresultaten is daarvoor essentieel.

Wanneer wordt ThePITSsTest gedaan?

In april 2021 starten we met de funding. Op het moment dat we het streefbedrag bereikt hebben wordt de testprocedure gestart. 

Op hoeveel stoffen worden de voeders van ThePITSsTest onderzocht?

Er wordt getest op circa 30 stoffen/stofgroepen. Deze PITSs-stoffen zijn voorgedragen door nationaal en internationaal bekende wetenschappers op het gebied van voedselwetenschappen en toxicologie. De ‘bron’ van deze stoffen kunt u hier bekijken.

Wat is een stofgroep (zie vorige vraag)

Een stofgroep bestaat uit verschillende soorten sub-stoffen die allemaal tot deze stofgroep behoren.

Een voorbeeld is de stofgroep PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen). Er zijn verschillende soorten sub-PAK’s die dan getest worden: benzo(a)anthraceen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen en chryseen.

Samenwerkende Dierenartsen Nederland (SDNed), de initiatiefnemer van ThePITssTest, doet ook zelf mee aan de test met haar eigen voer Health Petfood. Is dat wel eerlijk?

Van de circa 30 stoffen/stofgroepen die onderzocht worden in ThePITSsTest is er van 3 stoffen/stofgroepen bekend hoe Health Petfood scoort.  Dat gaat om Acrylamide, HMF (hydroxymethylfurfural) en de PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen).

Van de andere circa 27 stoffen/stofgroepen is het dus onbekend hoe Health Petfood gaat scoren in ThePITSsTest.

Dragen de voermerken bij aan de financiering van ThePITssTest?

Onder strikte voorwaarden (lees meer) zijn voermerken welkom om een financiële bijdrage te doen. Belangrijk is dat het voermerk geen invloed mag uitoefenen op de inrichting, resultaten, interpretatie van de resultaten en de vervaardiging van het manuscript (wetenschappelijk eindrapport) van ThePITSsTest.

Doen de deelnemers van ThePITSsTest vrijwillig mee aan de test?

Buiten Samenwerkende Dierenartsen Nederland is er geen enkel ander diervoermerk dat vrijwillig meedoet aan ThePITSsTest.

Wat voor een soort voer wordt er onderzocht?

Bij deze test wordt er specifiek gekeken naar hondenbrokken. Afhankelijk van de uitslag en eventuele reacties daarop vanuit de diervoederindustrie volgen er mogelijk ook andere ThePITSsTest-testen.