Definitie

‘PITSs’ staat voor Process Induced Toxicological Substances. Deze stoffen zijn oorspronkelijk niet in de ingrediënten en het voer aanwezig, maar kunnen daarin terecht komen ten gevolge van de bewerking (processing).

  • de PITSs-stoffen zijn (verdacht) schadelijk voor de diergezondheid
  • de PITSs-stoffen die worden onderzocht zijn voorgedragen door nationaal en internationaal bekende wetenschappers op het gebied van voedselwetenschappen en toxicologie